Hızlı Erişim

Çevre Politikamız

Novapet Enerji olarak, sürdürülebilir gelişme ve çevre koruma olgularından yola çıkarak tüm süreçlerde:

 • Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, çevre ile ilgili kanun, mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,
 • Çevre konusunda sektörel bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi,
 • Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
 • Projelerinde başından sonuna kadar oluşan ve oluşabilecek çevresel etkileri kontrol altında tutmayı ve azaltmayı,
 • Çalışmalar sırasında ortaya çıkacak atıkları mümkün olduğunca azaltmayı veya geri kazanmayı,
 • Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek, en üst birimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini artırmayı,

hedeflemekte ve taahhüt etmekteyiz.

Çevre Vizyonumuz

 • Çalışmalarımızdan kaynaklanabilecek çevre üzerindeki olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek,
 • Çalışılacak her projenin çevresel etkilerini önceden değerlendirerek, çevrenin korunması ana prensip olmak üzere, sağlıklı ve güvenli çalışma yapılmasını sağlamak,
 • Sektörel tüm yenilikleri, araştırmaları ve gelişmeleri yakından takip etmek,
 • Çevre sorunlarına kendi çalıştığımız sektörle ilgili çözüm getirmek,
 • Acil durumlarda çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede tutmak,
 • Sürdürülebilir kalkınma ilkesini destekleyecek şekilde çalışmalarımızı düzenlemek ve organize etmek,

İlkelerinden oluşan vizyonumuz ile sadece günümüzde değil gelecekte de adından gururla bahsedilen ve hem sektörümüz hem ülkemiz için sağlam izler bırakan bir şirket olmayı hedefliyoruz.

Çevre Misyonumuz

Toplumsal sorumluluk ve çevreye duyarlılık konularında bilinçli, kaliteli ve temiz çalışma anlayışını kendine görev edinen Novapet Enerji:

 • Tüm faaliyetlerinde çevresel yükümlülüklere uymayı,
 • Tüm personeliyle çevresel sorumluluk ve bilinci içinde çalışmayı,
 • Çevresel etki standartlarını sürekli olarak geliştirmeyi,
 • Çevre taahhüdünü sürekli geliştirmeyi,
 • Çalışmalarında çevre taahhüdünü yerine getirmeyi sürekli takip ederek uygulanabilirliğini sağlamayı,
 • Çevre, sağlık ve güvenlik beklentilerine ve gereksinimlerine duyarlı kalarak sektöründe lider şirket olmayı, başlıca misyon edinmiştir.