Hızlı Erişim

İSG Politikamız

Novapet Enerji’nin uzun süreli başarısını sürdürebilmesi için ürünlerimizin kalitesini sürekli olarak geliştirmemize bağlı olduğu bilinmektedir, tabii ki insan sağlığı, operasyonel güvenlik ve çevre koruma konuları kalitenin ayrılmaz parçalarını oluştururlar ve bu kapsamda yer almaktadırlar.

Şirket personeli; kendi sağlıkları, güvenli operasyon, kalite ve çevreye minimum zarar konularında sorumludurlar. Şirketimiz, personelimizin güvensiz çalışma ortamlarını veya eylemleri önlemek için getirilecek mantıklı önerilerine daima açıktır. İSG politikalarını benimsemek ve uygulamak tüm yönetimin sorumluluğundadır.

KYS Yönetim Sistemimiz ile amaçlarımız belirlenir, sonuçlar analiz edilir ve her daim eylemlerimizin ve sistemimizin daha iyiye taşınması için çalışmalar yapılmaktadır. Olabilecek en makul ve uygulanabilir çalışma ortamlarını yaratmak amacımızdır. Müşteri memnuniyetini sağlamak amacı ile hizmetlerimizde, proje gereklilikleri ile uyumlu ve diğer paydaşlar ile işbirliği içinde çalışmaktayız.

İSG politikamız mevcut kanun ve yönetmeliklere harfiyen uymakla beraber teknolojinin ve tecrübelerin getirdiği ek tedbirleride kapsamaktadır. Ayrıca verdiğimiz hizmetlerde müşterilerimizin uygulamak isteyeceği standartlar dikkate alınmakta ve uygulanmaktadır. KYS sistemimiz sıklıkla değerlendirmeden geçmekte ve güncellenmektedir.